Hvad er NADA?

Kort fortalt:

BEHANDLINGEN BESTÅR AF 5 NÅLE I HVERT ØRE:

 

 

NADA er et beroligende og balancerende program hvor der sættes 5 nåle i hvert øre. Dem sidder man med i 45 minutter.

NADA henvender sig til folk som af en eller anden grund (som man ikke behøver oplyse) har indre uro, angst, abstinenser, stress mm.

Nålene er selvfølgelig sterile engangsnåle.

 

For at opnå fuld effekt bør brugeren sidde stille og slappe af imens. Der bør ikke indtages kaffe, cola eller andre opstemmende midler, da disse modvirker NADAs effekt. NADA te kan understøtte behandlingen.

NADA ER EN NONVERBARL PROCES:

Det betyder ikke, at der ikke må tales i forbindelse med NADA, men effekten er størst hvis samtale begrænses. NADA kan i sig selv gøre en forskel.

Behandlingen er generelt smertefri, men som regel kan der mærkes et lille stik, som forsvinder igen. Enkelte punkter i øret kan føles ømme, hvilket som regel er et tegn på effektiv behandling.

De fleste vil føle sig afslappede under behandlingen. Det er også naturligt at opleve let eufori. Andre mærker varme, kulde eller snurren i øret eller i dele af kroppen, hvilket er en normal reaktion.

Effekten af akupunkturen er som regel mindst 24 timer. Det betyder, at man fint kan få behandling om formiddagen selvom man har søvnproblemer.

Du vælger selv hvor du vil sidde og det er bestemt givende at der er flere tilstede under behandlingen. Dette kan bidrage positivt til effekten.

En lidt mere historisk og uddybende forklaring fra NADA-danmarks hjemmeside: 

NADA (National Acupuncture Dextoxification Association) blev dannet i 1985 for at udbrede NADA-modellen som en “non for profit treatment”. NADA-modellen non-verbal metode med focus på recovery, empowerment og personlig udvikling, som øger udbyttet af de eksisterende tilbud og behandlingsmetoder. NADA skal derfor ikke betragtes som øreakupunktur i almindelig forstand, men som supplement til anden behandling.

NADA er et non verbalt standardprogram udviklet i 1974 af psykiater Michael Smith og medarbejdere på Lincoln Hospital i South Bronx New York.

NADA er recovery samt empowerment og ikke en lægelig eller medicinsk behandling.

NADA er som udgangspunkt en gruppebehandling.

NADA er et supplement til andre metoder og bør foregå inden disse, da eksempelvis samtaler, medicinsk behandling, coaching, mindfulness m.m. vil profitere af NADA.

Det er således vigtigt at se NADA som en metode, der hjælper med at stabilisere organismen såvel fysisk som psykisk. NADA er ikke rettet mod særlige diagnoser, men kan bruges i alle situationer, hvor en person har brug for stabilitet, bedre stress-håndtering (herunder bl.a. vrede, søvnproblemer, rastløshed, angst m.m.), fokus, bedre håndtering af følelser og kognitive funktioner. Metoden kan bruges til at lindre alle typer abstinenser, men dette er kun en mindre del af NADA-metoden, hvorfor metoden er et supplement til den medicinske behandling på dette felt.

NADA er de samme fem akupunkturpunkter i begge ører over 45 min. med standard-nåle (ikke permanente nåle) i rolige omgivelser.

NADA-metoden rummer et meditativt element. Målet er, at klienten får kontakt til sig selv og egne ressourcer.

NADA er tænkt som støtte i et psyko-socialt recovery-forløb som regel af længere varighed.

NADA kan dog også anvendes til lindring her og nu ved f.eks. akut stress, abstinenser, angst eller søvnproblemer.

Filosofien i NADA er, at metoden kan gives af alle, hvor der er behov for det. Og til en pris hvor alle kan være med.

Michael Smith: “NADA er en samtale med sig selv”.