Egenkontrol vedrørende persondata

Samtykkeerklæring:

Samtykkeerklæring udfærdiges og underskrives af patienten ved behandlingsstart. En samtykkeerklæring SKAL altid være skriftlig, da det omhandler personfølsomme data. Det skal nævnes at patienten kan anmode om udlevering og sletning af egne data. Vi skal dog være opmærksom på, at vi som behandler har krav om arkivering af journaler i 5 år, jvf. Lov om journalføring.

Indsamling af persondata.

Der indsamles de relevante data. Det er navn, mail adresse, mobilnr. evt CPR hvis der skal indberettes til forsikring el. lign. Data som er relevante for behandlingens udførelse og som alene bruges i forbindelse med behandlingen. Dataene videregives ikke til andre. Samtykkeerklæringen gemmes sammen med journal på det krypterede booking system Terapeut Booking. Den fysiske underskrevne samtykkeerklæring affotograferes og gemmes digetalt og originalen udleveres til klienten eller destrueres.

Modtagelse af data:

Der modtages kun oplysninger fra patienten selv eller dennes værge, og vi anvender ikke data fra andre end behandlingsmodtageren selv.

Videregivelse af personoplysninger hvis nødvendigt:

Vi videresender kun patienternes oplysninger til “danmark” hvis denne er tilmeldt og det er aftalt ved behandlingerne. Disse vil blive sendt gennem det krypterede booking system Terapeut Booking. Andre sundhedsforsikringer vil ligeledes tilsendes faktura gennem Terapeut Booking.

Opbevaring/arkivering:

Dataene i journalen og samtykkeerklæringen opbevares on-line på Terapeut Booking. Disse gennemgåes to gange årligt for at sikre at intet er ældre end 5 år fra seneste behandling.

Dataansvarlig/databehandler:

Som behandler er vi den dataansvarlige. IT-leverandøren Terapeut Booking er databehandleren. 

Datasikkerhed:

Intet sendes på alm mail. Der sendes udelukkende krypteret. DA´s hjemmeside, bankernes, Sygeforsikringen Danmark og andre større organisationer, som behandler personfølsomme oplysninger, er  krypteret og således sikre.

Arbejdscomputer, iPhone og iPad hvor Terapeut Booking bruges er låst og med kode. På Mac bruges Bullguard som antivirus program.

Indsigelseret

Patienten har indsigelsesret og klagemulighed og det er beskrevet i samtykke-erklæringen hvordan patienten kan få aktindsigt samt få slettet personlige data. Ønskes journalen udleveret udleveres alene en kopi af journalen indtil 5 års fristen er udløbet.

Vi har pligt til at arkivere journalen i 5 år.

Hvis brud på datasikkerhed/korrigerende handling

Hvis der mod forventning sker brud på datasikkerheden, kontaktes databehandleren og de involverede patienter.