Der kan købes og bestilles direkte fra mig fra 1. juli 2018. Ring/SMS: 26296121

Alternativt kan der bestilles direkte fra hjemmesiden:

https://qvgroup.com/

  • Klik på REGISTRER
  • Skriv “unlife” i øverste linie ( som Reffering User, og dermed får du mulighed for vejledning og sparring )
  • Udfyld med egne oplysninger.
  • Gå til Shop og køb ind

Se den nye dokumentar film: (Peer Heissel som fortæller hvordan CBD virker, er også forhandler af QVG produkterne)

Fantastisk og livsbekræftende film.

http://cbd-doc.com/

I den plante, Sativa cannabis, som vores produkt er udvundet af, er der meget lav THC indhold. Forholdet er ca. 1: 25 i forholdet  THC : CBD

Derfor ender indholdet af CBD i mange af  produkterne på 5%, idet vi på den måde kan overholde bagatelgrænsen på 0,2 % THC.

Holdningen er at produktet skal være så tæt på det naturlige som mulig. Planten indeholder ca 120 cannabinoler hvoraf CBD og THC er de mest kendte. Forsøger man at isolere et af stofferne (ved fx at ville forhøje CBD procenten)  vil man uundgåelig miste nogle af de virksomme stoffer eller den naturlige sammensætning.

I disse produkter er No.01 det produkt som er mindst forarbejdet, og derfor indeholder den alle de naturlige bestandele fra planten. Det er derfor også billigere at producere og derfor det billigste produkt. Og i manges øjne også det bedste.

Disse produkter er nogle af de mest potente og bedst kontrollerede cannabis produkter der nu lovligt kan bestilles og købes i Danmark. Produkterne kommer fra QV Group i Slovenien. Landet med de bedste forudsætninger for potente cannabis planter.

Og her er så den nye lovtekst vedr. cannabis: 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/665

Disse spørgsmål dukker ofte op:
– Er produkterne lovlige at købe og sælge i Danmark?
– Eller sagt på en anden måde, hvilke restriktioner er der for salget af disse produkter?

– Er et rigtigt at CBD holdige produkter KUN må sælges via recept og at det der er lovliggjort med loven fra 01.07 blot er at indholdet af HCT må være op til 0,2%?

SVAR:

Ikke alle CBD olier, andre fabrikater/producenter kan sige deres er lovlige, det er et meget stort område,
men QVG´s olier er lovlige, til distribution i hele EU.

De er for længe siden EU anmeldt som hudplejeprodukter, og har fået GO TO MARKET, det betyder de ikke er under lægemiddelstyrelsens lovgivning, men under miljøstyrelsen og kosmetikforordningen.
Før havde vi en NUL tolerence på thc, men denne er hævet til max. 0,2%. fra den 01. Juli 2018

Såfremt én eller flere af QVG´s produkter evt. bliver godkendt som kosttilskud, så skal man overholde
lovgivningen vedr. dette ihht. FVST / fødevarestyrelsen.

Hvis nogle af produkterne får GO som kosttilskud med dråber også, hører det under novell food ordningen,
og da vil QVG lave / oprette de dokumenter der skal til, som man skal udfylde, for at overholde disse regler i Danmark også.

Så alle lovgivninger skal overholdes, og man må ikke anprise det som medicin, eller markedsføre/komme med
medicinske påstande.